Chương trình lái thử xe tại thị Huyện Đak Ha - Kontum

Chương trình lái thử do Honda Ôtô Gia Lai tổ chức ngày 25/02/2018 tại số 06B Chu Văn An TT Đak Ha Kon Tum ,  đã thành công tốt đẹp với sự hiện diện đông đảo của Quý khách hàng!