DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Giá xe

Honda Civic 1.5 L - RS (Đỏ/Xanh đậm/ Đen ánh)
929,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8L - G ( Ghi Bạc/ Xanh Đậm/Đen Ánh)
789,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8L- E (Ghi bạc/ Đen ánh)
729,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 RS (Trắng Ngọc)
934,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 G (Trắng Ngọc)
794,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E( Trắng Ngọc)
734,000,000 VNĐ
Honda HR-V L (Ghi bạc/ Xanh dương/ Đen Ánh)
866,000,000 VNĐ
Honda HR-V L (Trắng ngọc/ Đỏ)
871,000,000 VNĐ